jpg_art_1

Części maszyn

Każda maszyna, urządzenie czy obrabiarka jest budowana z dostępnych na rynku elementów. Niektóre części maszyn są bardzo szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu – od przemysłu lotniczego po przemysł spożywczy. Szczegółowe parametry i specyfikacje części w dużej mierze zależą od producentów, dlatego to na ich stronach i w katalogach należy szukać interesujących nas elementów, która będą zapewniały naszej maszynie odpowiednie parametry pracy.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_2

Obrabiarki sterowane numerycznie - automatyzacja obrabiarek i obróbki

Mechanizacja – to zastąpienie pracy ludzkich mięśni, pracą maszyn i urządzeń, które wykorzystują energię mechaniczną.

Automatyzacja – zastępowanie ręcznych czynności prowadzenia (kierowania, sterowania) procesów technologicznych czynnościami samoczynnymi – brak udziału człowieka. Można wyróżnić automatyzację pełną i niepełną.

Czyli po co automatyzujemy? Po to, żeby było taniej, szybciej i lepiej. Żeby produkcja danego towaru była dla nas jeszcze bardziej opłacalna – bo wykorzystując automatyzację – wyprodukujemy więcej i szybciej.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_3

Kinematyka obrabiarek

Mówiąc o kinematyce obrabiarek mamy na myśli przede wszystkim prędkości uzyskiwane na poszczególnych mechanizmach maszyny. W maszynach technologicznych konwencjonalnych najczęściej stosowanym napędem, były silniki elektryczne prądu przemiennego - asynchroniczne. W czasach produkcji maszyn konwencjonalnych, sterowanie bezpośrednie prędkością takiego silnika było niemożliwe lub po prostu było zbyt drogie. W dniu dzisiejszym w łatwy sposób można zmieniać prędkość takiego silnika za pomocą falowników. A wtedy? Wtedy wykorzystywano przekładnie mechaniczne żeby móc zmieniać prędkość danego mechanizmu ale też żeby np. uzyskać odpowiedni moment na wrzecionie.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_4

Wiercenie i struganie cz.2

Wadą strugania i dłutowania jest mała wydajność, wynikająca z istnienia ruchu jałowego jak i ograniczenia prędkości skrawania, a także uderzeniowego charakteru pracy narzędzi. Z tych względów struganie i dłutowanie stosuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej oraz na wydziałach remontowych, gdzie obrabia się na ogół pojedyncze elementy maszyn wymagające częstego przezbrajania obrabiarki. W przemyśle na większa skalę z strugarek się nie korzysta. Zostały one zastąpione frezarkami.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_5

Wiercenie i struganie

Wiercenie - jest sposobem obróbki otworów w pełnym materiale, z użyciem narzędzia - wiertła. Wiercenie można wykonywać „na gotowo” lub wstępnie z pozostawieniem naddatku na dalszą obróbkę lub obróbkę wykończeniową. Otwory wiercone odznaczają się małą dokładnością wymiarowo kształtową, dużym rozbiciem, dużą chropowatością powierzchni.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_6

Frezowanie cz.2

Przedmiot obrabiane są mocowane na stole frezarskim. Stół posiada rowki o przekroju teowym, w które są wprowadzane specjalne śruby, nakrętki, podkładki itd. Przedmioty mogą być mocowane również za pomocą imadła czy specjalnych uchwytów, które są zamocowane na stole. Nie ważne jak zamocujemy przedmiot obrabiany, ważne żeby był zamocowany odpowiednio sztywno i w sposób umożliwiający wykonanie operacji obróbczych. Nie chcemy podczas wiercenia przejechac przez detal i wjechać wiertłem w stół.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_7

Toczenie

Toczenie jest najbardziej popularną metodą obróbki skrawaniem. Cechą charakterystyczną toczenia jest ruch główny obrotowy, decydujący o prędkości skrawania, wykonywany przez przedmiot obrabiany. Ruch posuwowy wykonuje nóż tokarski. Obróbkę powierzchni zewnętrznych nazywamy toczeniem, natomiast obróbkę powierzchni wewnętrznych wytaczaniem.

...

Czytaj dalej →
jpg_art_8

Obróbka skrawaniem

Czym jest obróbka? Nazywana również obróbką wiórową – polega na wytworzeniu detalu o określonych wymiarach i kształtach, przy zachowaniu odpowiedniej dokładności wymiarowo-kształtowej detalu jak i chropowatości powierzchni. Naddatek materiału zostaje usunięty podczas obróbki w postaci wióra. Obróbka skrawaniem jest jedną z metod kształtowania ubytkowego przedmiotów. Dzięki obróbce skrawaniem można uzyskiwać przedmioty o bardzo skomplikowanych kształtach i bardzo małej chropowatości powierzchni przy zachowaniu bardzo dużych dokładności wymiarowo-kształtowych - dlatego odgrywają one główną rolę w technologii maszyn.

...

Czytaj dalej →